Projectleider/kwartiermaker (m/v)

Stichting Reclassering Caribisch Nederland is op zoek naar een: Projectleider/Kwartiermaker (m/v) in samenwerking met de Openbare Lichamen

Ben jij de projectleider / kwartiermaker die kennis en kunde wilt inzetten voor het opzetten van het werkproces “tijdelijk huisverbod” in Caribisch Nederland? Wil jij deze kennis en kunde inzetten om professionals in dit proces te trainen? Zie jij het als een uitdaging om dit proces te implementeren op de drie eilanden van Caribisch Nederland? Dan zijn we op zoek naar jou!

Functieomschrijving
Als projectleider/kwartiermaker werk je aan het opzetten van een werkproces tijdelijk huisverbod (THV) in Caribisch Nederland. Je bent in dienst van Stichting Reclassering Caribisch Nederland en wordt achtereenvolgens geplaatst bij (en begeleid door) de openbare lichamen van Saba (3 maanden), Sint Eustatius (3 maanden) en Bonaire (9 maanden).

Functietaken
Je werkt samen met betrokken partijen aan het vormgeven en tot uitvoering brengen van een werkproces THV op Saba, Sint Eustatius en Bonaire, gebaseerd op de visie Gefaseerd samenwerken aan veiligheid zodat dit werkproces THV ook na afloop van de pilot op de eilanden kan worden gecontinueerd en geborgd. In deze procesbeschrijving staat beschreven wie voor welke processtap verantwoordelijk is in aanloop naar, tijdens en na het opleggen van een THV;
Je brengt in kaart wat de noodzaak is tot en meerwaarde van een wettelijke regeling voor het THV in Caribisch Nederland (mede op basis van het Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving);
Je maakt inzichtelijk wat de randvoorwaarden en financiële middelen zijn die benodigd zijn voor de effectieve inzet van het THV en voor een wettelijke regeling THV in Caribisch Nederland;
Je toetst of deze randvoorwaarden op de drie eilanden aanwezig zijn en maakt inzichtelijk wat er nog moet gebeuren om de eventueel nog ontbrekende randvoorwaarden te creëren (en wie daarvoor aan de lat staat);
Je evalueert met de betrokken partijen, zo mogelijk ook op basis van de ervaringen van de direct betrokken personen, of de inzet van het THV doeltreffend en doelmatig is en wat het effect van het THV is: hoe vaak is het THV gedurende de pilot opgelegd, wat vergt het THV van de betrokken organisaties, in welke mate draagt het THV bij aan de veiligheid van de betrokkenen, in welke mate is de benodigde hulp tijdens het THV ingezet en wat zijn verdere voor- en nadelen van het THV voor betrokkenen en organisaties?;
Je levert een rapportage met daarin beschreven de opbrengsten en bevindingen van bovenstaande doelstellingen;
Je ontwikkelt een (online) training voor de betrokken professionals op de drie eilanden, waarin de opbrengsten van de pilot worden verwerkt ter lering en ondersteuning van de uitvoering bij het opleggen van het THV.

De organisatie
Stichting Reclassering Caribisch Nederland (SRCN) is een zelfstandige stichting die deel uitmaakt van de justitiële keten en die volledig wordt gesubsidieerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. SRCN is gevestigd op Bonaire en op Saba/ Sint Eustatius.

Het eilandsbestuur van Saba staat bekend om zijn stabiliteit. Het onderhoudt goede relaties met het Rijk en zorgt ervoor dat resultaten bereikt worden in verschillende domeinen. In de organisatie werken mensen samen aan de verdere ontwikkeling van het eiland. Onze collega’s werken aan infrastructuur (luchthaven, haven, watermanagement), openbare werken, planning, vuilnisophaal- en verwerking, toerisme, maatschappelijke ontwikkeling, gezondheidszorg, landbouw, HRM, ICT, financiën, communicatie, burgerzaken, openbare orde en veiligheid, handhaving en toezicht, juridische advisering en verschillende andere beleidsterreinen. In totaal zijn er ongeveer 180 medewerkers.

Het openbaar lichaam Bonaire (OLB) is volop in ontwikkeling. Dit komt onder andere tot uitdrukking in onze aanpak van de economie, samenleving, zorg, veiligheid en de interne organisatie. Onze collega’s werken samen met de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) aan de bovengenoemde beleidsvelden.
Een belangrijke recente ontwikkeling voor de burgers is dat het OLB al haar diensten onder één dak gaat aanbieden. Het gaat dan om betaaldiensten, aanvraag van een paspoort of rijbewijs, verzoeken, vergunningen en informatievoorziening. Ook moet digitaal deze dienstverlening mogelijk worden. Er werken ongeveer 350 medewerkers bij OLB.

Het openbaar Lichaam Sint Eustatius is zich na de reorganisatie van 2019 verder aan het professionaliseren. Samen met de RCN wordt gewerkt aan het realiseren van diverse organisatiedoelen op het gebied van beleid waaronder het opleiden van ambtenaren, het verder professionaliseren van de bedrijfsvoering en het klantenloket, Economie Infrastructuur en Natuur, Luchthaven en zeehaven en het sociaal domein dat ook de gezondheidszorg beslaat. Het openbaar lichaam telt ongeveer 185 ambtenaren.

Jouw competenties
Samenwerken
Klantgericht
Analyseren
Omgevingsbewustzijn
Plannen en organiseren
Bestuurlijke sensitiviteit
Voortgangscontrole
Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden (Nederlands en Engels)

Functie-eisen
Je hebt een afgeronde hbo-bachelor of wo-master;
Je hebt bij voorkeur ervaring met het werken in Caribisch Nederland;
Je hebt ervaring in het vormgeven van samenwerkingsverbanden tussen uitvoeringsorganisaties (zorg-politie-justitie) en (lokale) overheden;
Je hebt bij voorkeur affiniteit en/of ervaring in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, o.a. ervaring met/kennis over de werkwijze van het tijdelijk huisverbod in Europees Nederland;
Je hebt oog voor overlappende en conflicterende belangen van organisaties;
Je hebt kennis en ervaring m.b.t. project-/procesmanagement;
Je hebt bij voorkeur ervaring in het opzetten van trainingen voor professionals;
Je spreekt naast Nederlands en Engels bij voorkeur ook Papiaments.

Wat bieden wij?
Een marktconform salaris, in aanloopschaal 11 en functieschaal 12 van minimaal $3.429,- en maximaal $5.056,- per maand bij een werkweek van 36 uur. Inschaling op basis van kennis en ervaring;
Een 13e maand (8,33% van de bezoldiging, met een minimumbedrag van $ 1.750,- bruto);
Een pensioenvoorziening ondergebracht bij Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN);
168 vakantie-uren bij een werkweek van 36 uur per week;
Een tijdelijke aanstelling van 15 maanden;
Een verhuisregeling voor kandidaten die van buiten het eiland reageren.

Procedure
Een assessment of casus kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Aanstellingseisen
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG);
Een medische keuring ten behoeve van toelating tot het pensioenfonds; Het Nederlanderschap.

Goed om te weten voor geïnteresseerden buiten Caribisch Nederland
Het salaris is in Amerikaanse dollars, de officiële munteenheid in Caribisch Nederland;
Caribisch Nederland kent een eigen belastingregelgeving. Het inkomen boven de belastingvrije som ($ 12.575,- in 2021) wordt belast met een percentage van 30,4% aan loonheffing;
Deelname aan het pensioenfonds is verplicht, inclusief een eigen bijdrage hieraan;
Je bent of wordt ingezetene van Caribisch Nederland.

Meer informatie?
Voor informatie omtrent de vacature:

Openbaar lichaam Bonaire:
Naam en functie: Ina Garretsen, beleidsadviseur directie Samenleving & Zorg
Telefoonnummer: +599 717 5330

Openbaar lichaam Saba:
Naam en functie: Gerald Simmons – de Jong, directeur veiligheid
Telefoonnummer: +599 4166202

Openbaar lichaam Sint Eustatius:
Naam en functie: Dirkje de Jong, unit Manager Maatschappelijke ondersteuning/ Rient Hassell, Hoofd kabinet gezaghebber Sint Eustatius
Telefoonnummer: +599 3184788/ +599 3183314

Digitaal solliciteren
Je kunt je curriculum vitae met motivatie uiterlijk maandag 14 maart 2022 sturen naar: administratie@reclassering-cn.com