Beleidsadviseur Bedrijfsvoering

Stichting Reclassering Caribisch Nederland is op zoek naar een: Beleidsadviseur Bedrijfsvoering

Werk jij graag in een maatschappelijk relevante organisatie? Kun je strategisch denken, tactisch handelen en operationeel werken? Wij zoeken een beleidsadviseur die zelfstandig werkt en goed kan samenwerken met uiteenlopende partijen. Herken jij jezelf in deze omschrijving? Dan komen wij graag met je in contact.

Stichting Reclassering Caribisch Nederland (SRCN) is een zelfstandige stichting die, objectief, professioneel en betrokken, een bijdrage levert aan veiligheid in de samenleving. Door het voorkomen van criminaliteit en terugdringen van recidive. We maken onderdeel uit van de justitiële keten. Dat houdt in dat we samenwerken met politie, rechterlijke macht, OM en JICN. Daarnaast werken we samen met diverse maatschappelijke- en zorgpartners waaronder MHC, Jeugdzorg, en de Openbare Lichamen van de BES eilanden. SRCN wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Justitie in Nederland.

Wat ga je doen?
Als beleidsadviseur realiseer je een samenhangend geheel van reclasserings- en organisatiebeleid en effectieve en efficiënte bedrijfsvoering ter realisatie van de strategische, tactische en operationele doelstellingen van SRCN.

Wat zijn je taken?

 • Volgen en analyseren van relevante maatschappelijke ontwikkelingen op lokaal, regionaal en rijksniveau, het werkveld van de reclassering en bij ketenpartners, het bezien van de consequenties voor het werk, de processen en de bedrijfsvoering van de reclassering en de samenhang met het gevoerde beleid, het adviseren aan de directeur over bijstelling van of te vormen nieuw beleid.
 • Sparringpartner van de directeur bij de ontwikkeling van het (strategisch/ tactisch) beleid voor de Stichting en het nader uitwerken van strategische organisatiedoelstellingen in (meerjaren)beleid, en projecten op het gebied van de reclasseringstaak en bedrijfsvoering in brede zin.
 • Het vormen en onderhouden van een netwerk van relevante (keten)partners ter bespreking en afstemming van (strategisch/tactisch/) beleids-en/ of bedrijfsvoering vraagstukken.
 • Gedachtevorming, advisering en voorbereiden van besluitvorming, aangaande het reclasseringsbeleid en de daarvoor benodigde bedrijfsvoeringaspecten.
 • Ondersteunen van de directeur bij het opstellen van subsidieverzoeken, begroting, jaarverslag.
 • Initiëren van nieuw of aangepast beleid en opstellen van alle voorkomende beleidsadviezen en –nota’s,
  rapportages.
 • Sparringpartner van de senior reclasseringswerkers over de inrichting en bijstelling van werkprocessen,
  procedures e.d. ten behoeve van het op elkaar aansluiten van beleid en bedrijfsvoering en de uitvoering van de
  kerntaken.
 • Het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten met (keten)partners.
 • Het ontwikkelen van een visie ten aanzien van de implementatie van aangepast/nieuw beleid en het begeleiden
  van de implementatie.
 • Het volgen van wijzigingen in de wet- en regelgeving met mogelijk juridische consequenties en het vertalen
  daarvan naar uitvoeringsrichtlijnen voor het primair proces van de reclassering.
 • Bij afwezigheid van de directeur draag je zorg voor de continuïteit in de organisatie.

Jouw competenties

 • Integriteit
 • Omgevingssensitief
 • Zelfstandig
 • Analytisch
 • Adviesvaardig
 • Initiatiefrijk
 • Verantwoordelijk
 • Zorgvuldig
 • Schakelen
 • Netwerk
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.

Wat vragen wij?

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met werken, -en een netwerk- in Caribisch Nederland;
 • brede of gespecialiseerde kennis (van beleidsvorming en bedrijfsvoering) in de justitiële keten en/of aanverwante
  uitvoeringsorganisaties met een publieke/maatschappelijke taak;
 • kennis van relevante wet- en regelgeving en inzicht in de politieke, organisatorische en functionele verhoudingen
  binnen de overheid en in de keten op lokaal, regionaal en nationaal niveau;
 • vaardig in het leggen en onderhouden van contact met (keten)partners en overheidsorganisaties en vaardig in de
  omgang met eventueel strijdige belangen tussen SRCN en deze organisaties;
 • vaardig in het uitdragen en verdedigen van beleid en werkwijzen van de stichting, ook naar externen.
 • kennis van en inzicht in relevante ontwikkelingen binnen de strafrechtelijke sector en overige netwerksegmenten;
 • Kennis van het product- en programma aanbod van de organisatie;
 • vaardig in analyse en beleidsontwikkeling en –advisering en (mede)vertaling hiervan naar de uitvoering;
 • Je spreekt naast Nederlands en Engels bij voorkeur ook Papiaments.

Wat bieden wij?

 • Een veelzijdige baan in een collegiaal en betrokken team, met ruimte voor initiatief en ontwikkeling.
 • Een marktconform salaris, in aanloopschaal 12 van min. $ 3.960 – max. $ 5.056 en functieschaal 13 van min. $
  4.570 – max. $ 5.728 USD bruto per maand bij een werkweek van 36 uur. Inschaling op basis van kennis en
  ervaring;
 • Een 13e maand (8,33% van de bezoldiging, met een minimumbedrag van $ 1.750,- bruto);
 • Een pensioenvoorziening ondergebracht bij Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN);
 • 168 vakantie-uren bij een werkweek van 36 uur per week;

Procedure & aanstellingsvereisten

 • Een assessment of casus kan onderdeel uitmaken van de procedure.
 • Het is vereist om de Nederlandse nationaliteit te bezitten en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te kunnen
  overleggen.
 • Voor de toelating tot het pensioenfonds wordt je medisch gekeurd.

Voor informatie omtrent de vacature kun je contact opnemen met:
Stichting Reclassering Caribisch Nederland:

Naam en functie: Dhr. E. Sinke, Directeur
Telefoonnummer: +599 790 01 22
Email: e.sinke@reclassering-cn.com

Solliciteren kan digitaal.
Graag ontvangen wij je curriculum vitae met motivatie uiterlijk 18 april 2022 via email: administratie@reclassering-cn.com