Stichting Reclassering Caribisch Nederland (SRCN)

Objectief, Betrouwbaar en Deskundig

Stichting Reclassering Caribisch Nederland werkt aan een veiligere samenleving, door het voorkomen van criminaliteit en het terugdringen van recidive. Binnen de kaders van het strafrecht zet SRCN zich in om het gedrag van daders en verdachten positief te beïnvloeden en risico’s te beheersen. Daar heeft de samenleving recht op.

We adviseren, houden toezicht, (eventueel ondersteund met elektronische monitoring), geven gedragstrainingen en zien toe op de uitvoering van werkstraffen. We werken met zowel volwassen cliënten als minderjarigen.

srcn-samenwerken

Samenwerken

SRCN is onderdeel van de justitiële keten. Dat houdt in dat we samenwerken met de rechterlijke macht, het openbaar ministerie, de politie, en justitiële instellingen, zoals de gevangenis. Daarnaast werken we samen met de Voogdijraad, psychiatrische- of psychologische behandelinstellingen zoals MHC en PMA , het Zorg- en Veiligheidshuis, Zorg en Jeugd en organisaties die maatschappelijke diensten verlenen waaronder verslavingszorg, woon-/opvangprojecten, meldpunt Huiselijk Geweld, sociale werkplaatsen, slachtofferhulp, Krusada, etc. 

Onze partners bevinden zich in de Caribische regio en in Nederland. Reclassering Nederland is een belangrijke samenwerkingspartner als het gaat om bedrijfsvoeringsaangelegenheden en opleidingen ten behoeve van het reclasseringswerk.

srcn-werken-met-gestraften

Werken met werkgestraften?

Voor werkstraffen werken we samen met non-profit organisaties. Heeft u interesse om werkgestraften te plaatsen in uw organisatie?  U krijgt hier niet voor betaald, maar daar staat tegenover dat u de werkgestrafte ook niet hoeft te betalen voor het werk dat hij of zij verricht. Werkstraf biedt de veroordeelde de kans iets terug te doen voor de samenleving en de organisatie biedt de veroordeelde de kans om dit te doen. Lees hier meer of neem voor meer informatie contact met ons op.

srcn-werken-met-ex-gedetineerden

Werken met Ex-gedetineerden?

Mensen die een gevangenisstraf hebben uitgezeten, komen op enig moment weer terug in de samenleving. Regelmatig gebeurt dit onder toezicht van de Reclassering. Het gaat hierbij om gedetineerden die met “verlof” gaan of ondervoorwaardelijke invrijheidsstelling” de kans krijgen om te re-integreren, of die hun straf hebben uitgezeten en toezicht opgelegd hebben gekregen in het vonnis. Dit stimuleert mensen om weer volwaardig lid van de samenleving te worden en het verkleint de kans op recidive. Mensen hebben dan ook werk nodig. Maar het is niet altijd even makkelijk voor (ex) gedetineerden om aan werk te komen. Zolang mensen onder reclasseringstoezicht staan, helpen we zo nodig met het vinden van (betaald) werk. Lees hier meer. Of bel ons als u daar meer over wilt weten; omdat u wellicht werk kunt bieden aan iemand die gedetineerd is geweest.